Dominika Łosiowska

Radca prawny

Specjalizacja:

franki
prawo bankowe

spory sądowe i arbitrażowe spory sądowe i
arbitrażowe

Specjalizuje   w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem i obroną praw tzw. „frankowiczów” oraz w postępowaniach dotyczących między innymi unieważnienia umów kredytów frankowych lub ich „odfrankowienia”, a także zawieszenia spłaty rat do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.Obsługuje postępowania w zakresie zwalczania roszczeń banków w przedmiocie żądań o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.

Wspiera kredytobiorców w prowadzeniu negocjacji oraz rozmów z bankami przed wystąpieniem na drogę sądową oraz podczas zawierania ugód.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych na terenie całego kraju. Od wielu lat na stałe związana z prawem bankowym, aktualnie pełni rolę radcy prawnego największego niezrzeszonego banku spółdzielczego w Polsce ze specjalizacją w zakresie kredytów bankowych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Języki obce: język angielski – certyfikat TOLES.

Najnowsze artykuły