Anna Kordecka

Radca prawny

Specjalizacja:

prawo rodzinne

prawo pracy i ubezpieczeń
społecznych

cudzoziemcy

cudzoziemcy

spory sądowe i arbitrażowe

spory sądowe i
arbitrażowe

Specjalizuje się w: prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych i zatrudniania cudzoziemców, w szczególności w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia, urlopów, praw i obowiązków pracowniczych.

Praktyczne doświadczenie w obszarze prawa pracy zdobyła podczas kilkunastoletniej pracy w dziale personalnym w środowisku korporacyjnym. Wieloletnia praktyka pozwala na wspieranie działów HR w podejmowaniu decyzji dotyczących pracowników, w tym poprzez tworzenie aktów wewnątrzzakładowych takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz wewnętrzne procedury HR.

Wspiera pracodawców w sporządzaniu dokumentacji związanej z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy oraz uczestniczy w wewnętrznych audytach zgodności dokumentacji HR z obowiązującymi przepisami, a także w przygotowaniu i weryfikacji umów i kontraktów pracowniczych, wniosków i oświadczeń na potrzeby pracodawcy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Języki obce: język angielski.

Najnowsze artykuły