Spółki i prawo korporacyjne

Doradztwo prawne Kraków

Spółki i Prawo korporacyjne

 • tworzenie spółek prawa handlowego oraz ich oddziałów, w tym oddziałów przedsiębiorców zagranicznych;
 • przygotowywanie umów wspólników i akcjonariuszy (w tym put/call option);
 • bieżące doradztwo i obsługa prawna spółek prywatnych i spółek publicznych;
 • przygotowywania projektów uchwał organów spółek;
 • organizacja i przeprowadzanie: walnych i e-walnych zgromadzeń (zgromadzeń wspólników) oraz posiedzeń rad nadzorczych (komitetów audytu) i posiedzeń zarządów spółek;
 • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego (w tym z udziałem aportów);
 • zmienianie umów lub statutów spółek;
 • umarzanie udziałów lub akcji;
 • przymusowy wykup i odkup akcji;
 • procesy związane z przekształcaniem, łączeniem oraz podziałem spółek (M&A);
 • wprowadzanie systemów motywacyjnych dla zarządów i kadry kierowniczej, w tym przygotowywanie umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji oraz innych umów z członkami zarządów oraz pozostałymi uprawnionymi osobami;
 • obsługa realizacji projektów emisyjnych spółek na rynku kapitałowym, także w toku postępowań przed instytucjami rynku kapitałowego – Komisją Nadzoru Finansowego oraz w relacjach z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 • reprezentowanie w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także w relacjach z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 • pomoc w wykonywaniu obowiązków informacyjnych oraz notyfikacyjnych (emitentów) spółek publicznych oraz ich akcjonariuszy;
 • doradztwo prawne w transakcjach kapitałowych (sprzedaż udziałów, akcji i innych papierów wartościowych), przy emisjach akcji, obligacji i  warrantów z uwzględnieniem emisji publicznych;
 • reprezentowanie w sporach dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek oraz w sporach dotyczących odpowiedzialności członków organów (w tym actio pro socio);
 • wykonywanie audytów prawnych (duediligence) spółek;
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących wykładni i stosowania przepisów prawa spółek handlowych;
 • reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • obsługa i prowadzenie likwidacji spółek;
 • rejestracja znaków towarowych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie przed Urzędem Patentowym;
 • szkolenia;

Jak obniżyć podatki w spółce?

Od wejścia w życie Polskiego Ładu kwestie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej – w tym w formie spółek – spędzają sen z oczu właściwie wszystkich przedsiębiorców. Dlatego wybierając formę prawną własnego biznesu trzeba pomyśleć przede wszystkim o zasadach płatności podatków. O czym warto pamiętać?

Każda spółka to inny system

Polskie prawo spółek dzieli je na dwa podstawowe typy, funkcjonujące na podstawie Kodeksu spółek handlowych: kapitałowe oraz osobowe. W pierwszej grupie mieści się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna. Natomiast w drugiej spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Do tego należy doliczyć spółkę cywilną, która jednak – wbrew swojej nazwie – nie jest odrębnym podmiotem prawa, ale umową łączącą wspólników.

Prawo korporacyjne, w zakresie spraw podatkowych, stanowi, że spółki kapitałowe są zobowiązane do regulowania podatku CIT. Natomiast w pozostałych przypadkach podatek dochodowy płacą sami wspólnicy. Niezależnie od tego spółki muszą uiszczać inne podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. VAT czy akcyzę, a niekiedy także podatek od nieruchomości. Kiedy jednak planuje się przekształcanie spółek, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zagadnienia podatków dochodowych, a więc PIT i CIT.

Rozwiązanie na miarę biznesu

Forma prowadzenia działalności gospodarczej zawsze powinna być dostosowana do jej rozmiarów i charakteru. Przy jej wyborze trzeba uwzględnić szereg okoliczności, a opodatkowanie jest jedną z wielu. Dlatego tylko kompleksowa obsługa prawna daje realne szanse na podjęcie właściwej decyzji. Zwłaszcza, że wybór rodzaju spółki to dopiero początek różnego rodzaju formalności – także podatkowych – które trzeba na bieżąco załatwiać. W najbardziej typowych przypadkach sprawdza się prosta zasada: spółki kapitałowe wykorzystuje się do prowadzenia działalności dużych rozmiarów, wiążącej się ze sporym ryzykiem gospodarczym. W pozostałych przypadkach sprawdzają się spółki osobowe.

Wynika to z faktu, że spółki kapitałowe są podmiotami prawa zupełnie niezależnymi od wspólników, którzy mogą objąć w niej np. funkcję członków zarządu. Wówczas za cenę konieczności zapłaty CIT za spółkę oraz PIT za indywidualne dochody z tytułu funkcji w zarządzie, wspólnicy zyskują pewność, że ich prywatny majątek – w razie problemów – pozostanie nienaruszony. Jednak do osiągnięcia tego celu konieczna jest prawdziwa biegłość w prawie.  Stąd skorzystanie z pomocy kancelarii, dla której obsługa prawna spółek nie stanowi problemu niejednokrotnie jest koniecznością. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi martwić się o zapewnienie zgodności z prawem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Oczywiście obsługa prawna spółek powinna obejmować także pełną księgowość – a w spółkach jest ona rozbudowana. Dotyczy to przede wszystkim spółek kapitałowych, które wymagają prowadzenia szeregu ksiąg podatkowych. W przeciwnym wypadku ryzyko konieczności zapłaty kary za błędy księgowe jest bardzo wysokie.

Najnowsze artykuły