Regina Sygnowska-Maruszak

Radca prawny

Specjalizacja:

prawo rodzinne

prawo rodzinne

spółki i prawo korporacyjne

spółki i prawo korporacyjne

odszkodowania

odszkodowania

Specjalizuje się w prawie cywilnym i w prawie handlowym, w tym prawie rynku kapitałowego oraz w prawie nieruchomości. Prowadzi stałą obsługę spółek, w tym w szczególności spółek publicznych, w zakresie ich bieżącego funkcjonowania.

Doradza w realizacji projektów na rynku kapitałowym, także w toku postępowań przed instytucjami rynku kapitałowego – Komisją Nadzoru Finansowego oraz relacjach z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Reprezentuje Klientów w negocjacjach umów w obrocie gospodarczym, w szczególności umów handlowych, umów dotyczących realizacji robót budowlanych, umów deweloperskich, umów sprzedaży oraz najmu. Doradza w procesie inwestycyjnym na wszystkich etapach, poczynając od audytu prawnego nieruchomości (due dilligence). Wspiera inwestorów, wykonawców oraz nabywców w transakcjach dotyczących nieruchomości. Prowadzi postępowania rozwodowe i sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu udziału w wypadku komunikacyjnym.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Języki obce: język angielski.

Najnowsze artykuły