Prawo rodzinne

Spradki Kraków

  • reprezentowanie w postępowaniach o separację i rozwód;
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących podziału majątku;
  • doradztwo w zakresie umów majątkowych małżeńskich;
  • prowadzenie postępowań o zniesienie wspólności małżeńskiej;
  • prowadzenie postępowań o alimenty;
  • prowadzenie postępowań o zniesienie współwłasności majątku;
  • prowadzenie postępowań o ubezwłasnowolnienie (częściowe/całkowite);
  • doradztwo i obsługa postępowań spadkowych;

Najnowsze artykuły