Blog

Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

By 25 marca 2024 3 kwietnia, 2024 No Comments
Zdjęcie do artykułu na temat prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

Obserwujemy rosnący nacisk na zrównoważony rozwój w trosce o przyrodę oraz poprawę jakości powietrza. W efekcie temat, jakim jest ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, staje się coraz istotniejszy. Związane z nim zasady są ujęte w przepisach prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany każdy inwestor oraz wykonawca. Dlatego też w artykule wyjaśniamy, na czym polegają i przyglądamy się aktualnym normom prawnym dotyczącym tej kwestii, mającym zastosowanie na danym terenie budowy – sprawdź, o czym pamiętać!

Znaczenie ochrony środowiska w procesie budowlanym

Kwestia ta jest istotna, gdyż dotyczy zachowania równowagi ekologicznej. Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym ma na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia różnych zagrożeń dla przyrody, do których zalicza się m.in.:

  • zanieczyszczenie powietrza, wody czy gleby,
  • utratę bioróżnorodności,
  • degradację ekosystemów.

Dlatego na terenie budowy należy trzymać się odpowiednich zasad, które minimalizują tego typu negatywne skutki. Na czym one polegają i czego wymaga się od inwestora?

Jakie środki ochrony środowiska stosuje się terenie budowy?

Przepisy prawa jasno regulują, jak prowadzić proces inwestycyjno-budowlany, aby był on możliwie najmniejszym obciążeniem dla przyrody oraz ludzi. Na czym polega ochrona środowiska na terenie budowy?

Zależnie od sytuacji, obejmuje ona m.in.:

  • montaż systemów monitoringu jakości powietrza, wody i gleby,
  • zastosowanie nowoczesnych technologii ograniczających emisję szkodliwych substancji,
  • prowadzenie działań mających na celu minimalizację wycinki drzew i niszczenia naturalnych siedlisk zwierząt.

Istotne jest też przestrzeganie zasad postępowania z odpadami oraz minimalizacja hałasu i wibracji generowanych w trakcie realizacji prac.

Przed rozpoczęciem budowy zapoznaj się z zasadami ochrony środowiska!

Dbałość o przyrodę powinna być priorytetem dla wszystkich odpowiedzialnych za realizację procesu inwestycyjno-budowlanego. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że nieprzestrzeganie prawa związanego z ochroną środowiska na terenie budowy może wiązać się z różnymi negatywnymi konsekwencjami. Warto więc dobrze zapoznać się z przepisami regulującymi te kwestie, w czym może pomóc radca prawny.

Leave a Reply