kredyt frankowy

Prawo bankowe. Kredyty frankowe

Doradztwo i reprezentowanie w sporach dotyczących roszczeń bankowych, w szczególności w następujących sprawach:

 • dochodzenie  i obrona praw tzw. „frankowiczów”;
 • unieważnienie umowy kredytowej frankowej lub jej „odfrankowienie”,
 • dotyczących kredytów indeksowanych również do waluty obcej innej niż frank szwajcarski;
 • zawieszenie spłaty rat kredytu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy;
 • zwalczanie roszczeń banków w przedmiocie żądań o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu,
 • ustalanie zasady stosowania dopłat do kredytu,
 • wypowiedzenie umowy kredytowej,
 • odmowa uruchomienia transzy kredytu,
 • zajęcie rachunku bankowego,
 • usunięcie wygasłej hipoteki z księgi wieczystej,
 • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe;

Zapraszamy do bazy wiedzy na temat kredytów frankowych

Najnowsze artykuły