Fuzje i przejęcia

Transakcje M&A

  • umowy zbycia udziałów lub akcji spółek (w tym akcji spółek publicznych);
  • umowy zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (w tym aport);
  • badania prawne spółek(due diligence);
  • umowy wspólników i akcjonariuszy, umowy joint venture;
  • transakcje sale and lease back;
  • transakcje MBO i squeeze out;
  • restrukturyzacje spółek i grup kapitałowych;
  • transakcje łączenia, podziału i przekształceń spółek;
  • szkolenia;

Najnowsze artykuły