Blog

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego

By 26 lutego 2021 30 czerwca, 2023 No Comments
przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Czy w przypadku choroby dziecka pracodawca powinien przesunąć zatwierdzony a nierozpoczęty urlop wypoczynkowy?

Odpowiedź: Gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Zgodnie z art. 165 ustawy Kodeks pracy, pracownik nie rozpoczyna zaplanowanego urlopu wypoczynkowego i pracodawca jest zobowiązany przesunąć mu urlop na termin późniejszy. Co prawda wspomniany artykuł nie wymienia korzystania z zasiłku opiekuńczego z powodu choroby dziecka wśród powodów hamujących rozpoczęcie urlopu, ale przyczyny te wskazane są jedynie przykładowo (katalog otwarty). Zgodnie z zapisem przesunięcie następuje bowiem w przypadku każdej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracownik nie ma przy tym obowiązku złożenia wniosku o zmianę daty startu urlopu, jeżeli pracodawca wie o usprawiedliwionej przyczynie uniemożliwiającej wykorzystanie udzielonego urlopu wypoczynkowego (wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2001 r., I PKN 240/00).

Podstawa prawna:
Art. 165 ustawy Kodeks pracy