Umowy w obrocie gospodarczym

Przygotowywanie, weryfikowanie i negocjowanie umów gospodarczych, w tym umów:

 • przedwstępnych i definitywnych umów nabycia ruchomości i nieruchomości;
 • zastępstwa inwestycyjnego, generalnego wykonawstwa, budowlanych, projektowych, podwykonawczych, deweloperskich, o wspólną realizację inwestycji;
 • drogowych (w tym w zakresie ZRID) oraz umów z gestorami mediów i infrastruktury technicznej;
 • dzierżawy i najmów, w tym najmu lokali w ramach procesu komercjalizacji powierzchni handlowych, biurowych, mieszkalnych i magazynowych;
 • leasingu ruchomości i nieruchomości, w tym leasingów zwrotnych (sale leaseback);
 • dostawy, sprzedaży (w tym ogólnych warunków sprzedaży), komisu, agencyjnych i dystrybucji;
 • spedycji, przewozu i przechowania;
 • powierniczych, marketingowych, zastawów (w tym pełnienie funkcji administratora zastawów), pożyczki;
 • zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług;
 • umów spółki cywilnej i umów spółek prawa handlowego;
 • przygotowywanie opinii prawnych;

Umowy w obrocie gospodarczym – jak dobrze je napisać?

Umowy są podstawą obrotu gospodarczego. Bez nich właściwie nie sposób wyobrazić sobie bezpiecznego przeprowadzania jakichkolwiek transakcji, a także w ogóle działalności gospodarczej. Jak więc prawidłowo przygotować umowę gospodarczą?

Umowy spółek – liczy się przede wszystkim precyzja

Przygotowywanie umów gospodarczych należy zawsze rozpocząć od precyzyjnego określenia na co strony chcą się umówić. Kwestia ta ma kluczowe znaczenie przede wszystkim przy pisaniu umów spółek. Ich minimalną treść określają przepisy prawa, zwłaszcza Kodeksu spółek handlowych. W umowie spółki zawsze należy jednoznacznie określić przedmiot jej działalności, prawa i obowiązki wspólników oraz zasady rozwiązania spółki. W przypadku spółek kapitałowych należy także uregulować zagadnienia związane z wnoszeniem wkładów bądź obejmowaniem akcji.

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że sporządzanie umów spółek zawsze stanowi spore wyzwanie, a błędy popełnione na tym etapie mogą zdecydowanie pogorszyć perspektywy na osiągnięcie sukcesu biznesowego. Zawsze zaś należy być maksymalnie precyzyjnym, tak aby nie pozostawiać zbyt wiele miejsca na interpretację, która może stać się źródłem sporów. Zresztą podobnie należy postąpić, gdy chcemy sporządzić jakiekolwiek umowy w obrocie gospodarczym – a więc związanym z prowadzeniem własnego biznesu.

Umowy w obrocie gospodarczym – o czym pamiętać?

Dobrym przykładem wyzwań, jakie stają przed przedsiębiorcami w zakresie przygotowywania umów jest opracowywanie kontraktów najmu czy dzierżawy. Są one powszechnie stosowane chociażby do pozyskiwania lokalów bądź innych przestrzeni niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Także tutaj warto maksymalnie szeroko uregulować wszelkie kwestie związane np. z uiszczaniem czynszu, użytkowaniem danej nieruchomości, obowiązkami z zakresu jej bieżącego utrzymywania czy kwestiami obejmującymi wypowiedzenie umowy oraz wzajemne rozliczenia po rozwiązaniu kontraktu. Dlatego już negocjowanie umów handlowych powinno obejmować te zagadnienia, aby strony miały pełną jasność co do zasad wzajemnych relacji. W przeciwnym razie ryzyko spotkania się w sądzie w celu odbycia długiego procesu jest bardzo wysokie.

Sporządzanie umów handlowych to także codzienność przy nawiązywaniu stosunków biznesowych z klientami. Dobra umowa powinna zabezpieczać interesy zarówno przedsiębiorcy, jak i jego partnera. Przy czym warto pamiętać, że szereg dodatkowych obowiązków ustawodawca nałożył na przedsiębiorcę oferującego swoje towary lub usługi konsumentom. Wówczas należy pamiętać o szeregu regulacji prawnych odnoszących się właśnie do obrotu konsumenckiego. Bez względu jednak na to, kto dokładnie jest drugą stroną umowy handlowej sporządzanej przez przedsiębiorcę, trzeba postawić przede wszystkim na jej poprawność – zwłaszcza pod względem prawnym. Dlatego wsparcie prawników posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa handlowego może okazać się nieocenioną pomocą przy przygotowywaniu każdej umowy związanej z obrotem gospodarczym.

Najnowsze artykuły