Umowy w obrocie gospodarczym

Przygotowywanie, weryfikowanie i negocjowanie umów gospodarczych, w tym umów:

 • przedwstępnych i definitywnych umów nabycia ruchomości i nieruchomości;
 • zastępstwa inwestycyjnego, generalnego wykonawstwa, budowlanych, projektowych, podwykonawczych, deweloperskich, o wspólną realizację inwestycji;
 • drogowych (w tym w zakresie ZRID) oraz umów z gestorami mediów i infrastruktury technicznej;
 • dzierżawy i najmów, w tym najmu lokali w ramach procesu komercjalizacji powierzchni handlowych, biurowych, mieszkalnych i magazynowych;
 • leasingu ruchomości i nieruchomości, w tym leasingów zwrotnych (sale leaseback);
 • dostawy, sprzedaży (w tym ogólnych warunków sprzedaży), komisu, agencyjnych i dystrybucji;
 • spedycji, przewozu i przechowania;
 • powierniczych, marketingowych, zastawów (w tym pełnienie funkcji administratora zastawów), pożyczki;
 • zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług;
 • umów spółki cywilnej i umów spółek prawa handlowego;
 • przygotowywanie opinii prawnych;

Najnowsze artykuły