Upadłość i restrukturyzacja

Upadłość Restrukturyzacja

 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji pozasądowych;
 • doradztwo w przygotowaniu propozycji układowych;
 • doradztwo i reprezentowanie w negocjacjach z wierzycielami i dłużnikami;
 • opiniowanie skuteczności prawnej postanowień umownych i zabezpieczeń ustanowionych w okresie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • obsługa restrukturyzacji sądowych;
 • przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i ogłoszenie upadłości;
 • doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej;
 • zgłoszenia wierzytelności;
 • reprezentowanie przed syndykiem i sądem upadłościowym w sprawach związanych z procedurą upadłościową;
 • doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przygotowanej likwidacji (pre-pack);
 • reprezentowanie w sądowych postępowaniach odszkodowawczych związanych z nieterminowym zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniach o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej;

Najnowsze artykuły