Aneta Mikuszewska

Radca prawny

Specjalizacja:

prawo rodzinne

proces inwestycyjny, inwestycje budowlane

cudzoziemcy

spółki i prawo korporacyjne

 umowy w obrocie gospodarczym

prawo rodzinne

Prowadzi obsługę przedsiębiorców w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, włączając w to tworzenie i dokonywanie zmian w strukturach korporacyjnych spółek prawa handlowego oraz inicjowanie i monitorowanie procesów rejestracyjnych związanych z takimi zmianami.

Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu emisji akcji i obligacji korporacyjnych spółek giełdowych. Uczestniczy w tworzeniu wewnętrznych procedur i zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym wewnętrznych polityk i procedur z zakresu prawa spółek i prawa pracy oraz wdrażania procedur whistleblowing.

Wspiera Klientów w procesie tworzenia i zawierania umów w obrocie gospodarczym, w szczególności handlowych, w tym umów dystrybucyjnych, agencyjnych, sprzedaży, dostawy oraz umów świadczenia usług. Doradza klientom indywidualnym w sprawach cywilnych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Języki obce: język angielski.

Najnowsze artykuły